Balance

 
03-10-2010
Finansordbog

Et selskabs balance er et regnskab med virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt. Passiverne viser, hvordan aktiverne er finansieret. Det kan være med gæld eller med egenkapital. Summen af aktiver og passiver er derfor altid lige store.

 
 
Find information om: Finans guide guiden
(Hovedkategori: Finansordbog)