Bestyrelse

 
03-10-2010
Finansordbog

En bestyrelse er den øverste del af ledelsen i en organisation. Dette kan eksempelvis være en forening eller et selskab.

Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere og har til
opgave at forestå den overordnede ledelse af organisationen, herunder at ansætte en kvalificeret daglig ledelse, hvor dette er passende.
Selskabsbestyrelse

For et aktieselskab er det jf. aktieselskabslovens (ASL) § 49 et lovkrav at selskabet har en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Opfylder selskabet ikke mindstekravet til antallet af medlemmer i bestyrelsen, skal selskabet opløses. Bestyrelsesmedlemmer der er valgt af medarbejdere, tælles ikke med i mindstekravet. Ifølge aktieselskabslovens § 4, stk. 1 nr. 6 skal selskabets vedtægter beskrive noget om antallet af medlemmer i bestyrelsen, samt valgperioden.

For anpartsselskaber gælder det jf. anpartsselskabslovens § 19 at det er op til stifterne af selskabet jf. anpartsselskabslovens § 4, stk. 1, om selskabet skal ledes af en bestyrelse, direktion eller begge dele. Anpartsselskabslovens § 19 siger at har et anpartsselskab en direktion eller bestyrelse, er det denne der står for ledelsesopgaverne. Har selskabet både en direktion og bestyrelse, er det bestyrelsen der er øverst i hierakiret.

 
 
Find information om: Finans guide guiden
(Hovedkategori: Finansordbog)