Betalingsstandsning

 
03-10-2010
Finansordbog

Får en virksomhed problemer med likviditeten eller soliditeten og ser sig ude af stand til at betale sine kreditorer, kan den anmelde, at den har standset sine betalinger. Betalingsstandsning betyder ikke nødvendigvis konkurs, men giver virksomheden ro i en periode til at finde en løsning.

 
 
Find information om: guide Finans guiden
(Hovedkategori: Finansordbog)