Danisco

 
02-10-2010
Selskaber

Danisco A/S blev skabt i 1989 gennem en fusion af de to gamle C.F. Tietgen-selskaber De Danske Sukkerfabrikker og De Danske Spritfabrikker samt A/S Danisco (Dansk Handels- og Industri Company). Egentlig blev Danisco allerede skabt 1923 som Dansk Handels og Industri- Compagni af De Danske Spritfabrikker. I 1934 ønskede staten en klar adskillelse mellem sukkerfirmaet og de øvrige virksomheder, der var kontrolleret af sukkerfabrikken. Som følge af loven om Spritfabrikkernes eneretskoncession på fremstilling af sprit og gær, blev Dansk Handels og Industri- Compagni derfor udskilt som en selvstændig virksomhed under navnet Danisco (en sammentrækning af Dansk Handels og Industri- Compagni).

 
 
Find information om: Finans guiden guide
(Hovedkategori: Selskaber)