Hvad er realkredit?

 
29-11-2012
Kredit

Realkredit er lån mod sikkerhed i fast ejendom. I Danmark er sikkerheden stort set altid i form af et tinglyst pantebrev.

I Danmark ydes realkreditlån af realkreditinstitutter inden for visse lånegrænser.

Det er kun realkreditinstitutte, der efter Lov om Finansiel Virksomhed har ret til at benytte betegnelser som realkreditinstitut og andre navne, som kan give indtryk af, at virksomheden er et realkreditinstitut.

Andre former for realkredit, der derfor ikke betegnes realkreditlån, er fx bankers boliglån og sælgerpantebreve.

 
 
Find information om: Finans guide guiden
(Hovedkategori: Finansråd)