Hvem skal betale udligningsskat?

 
24-05-2011
Pension

Udligningsskatten skal betales, hvis man har pensionsudbetalinger, som overstiger et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau)

Udligningsskatten vil blive opkrævet i indkomstårene 2011 – 2019 (begge år inkl.)

For indkomstårene 2011-2014 udgør skattesatsen 6 pct.
Fra indkomståret 2015 nedsættes skattesatsen med 1 procentpoint årligt.

Udligningsskatten er dermed fuldt udfaset i 2020.

 
 
Find information om: guiden guide Finans
(Hovedkategori: Finansråd)