Skat af aktieindkomst

 
02-10-2010
Skat

Som en konsekvens af skattereformen, der trådte i kraft i 2010, så skal danskere, der handler med aktier på fondsbørsen indberette køb og salg af aktier og investeringsbeviser til Skat. Tidligere var det kun salg, der blev meddelt til skatte-myndighederne.

Når man som person investerer i aktier, skal man betale skat den dag man sælger sine aktier igen. Skat har derfor brug for at vide både hvad aktien er købt for og hvad den bliver solgt for.

Det beløb du skal betale skat af, udgør forskellen mellem din anskaffelsessum (inkl. handelsomkostninger) og din salgssum på dine aktier.

Hvor meget du i sidste ende skal betale i skat, afhænger af, hvor meget aktieindkomst (summen af gevinster, tab og udbytter fra aktier) du har på et år.

* Du skal betale 28 % i skat af aktieindkomst på under ca. 50.000 kr. Beløbet ændre sig hvert år, så tjek hos skat.

* Aktieindkomst på over ca. beskattes med 42 %.

Tab på børsnoterede aktier kan kun modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier.

 
 
Find information om: guiden Finans guide
(Hovedkategori: Finansråd)