Tryg Forsikring

 
02-10-2010
Selskaber

Tryg Forsikring A/S, tidligere Andels-Anstalten Tryg A/S, er et dansk gensidigt forsikringsselskab, der indgår i koncernen TrygVesta.

Tryg blev grundlagt som et gensidigt livsforsikringsselskab, hvis formål er at tegne livs- og invaliditets-, kapital- og renteforsikringer med og uden forudgående lægeundersøgelse. Selskabet virker i nøje overensstemmelse med andelsprincipperne. Det er medlem af De samvirkende danske Andelsforsikrings-Selskaber og derigennem repræsenteret i Andelsudvalget, Fællesrepræsentationen for de danske Andelsforetagender. En kreds af andelsfolk stiftede virksomheden 10. juni 1903 under navnet Andels-Livsforsikrings-Anstalten. Den 26. oktober 1911 overtog Anstalten det i 1898 stiftede livsforsikringsaktieselskab "Tryg", som tidligere havde optaget de omkring århundredskiftet stiftede småselskaber Mjølner, Haabet, Merkur og Valkyrien samt Kæden.

 
 
Find information om: guide guiden Finans
(Hovedkategori: Selskaber)