Random artikel
 
Finansråd
 
Stift ikke gæld for at investere
(Finansråd > Investeringsråd)


Det kan generelt ikke anbefales at stifte gæld eller at øge belåningen af egen bolig for at investere penge i aktier eller obligationer. Normalt er risikoen for samlet tab stor, fordi overkostningerne ved låntagning er stor....

 
 
Top (Rating) 101 - 110
 
Finansordbog
 
Aktiekurs
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktiekursen er prisen på en aktie. Grafisk set er kursen den retning aktiens værdi følger alt afhængigt af udbud og efterspørgsel på aktien. Hvis der ingen køber er til aktien, må sælgerne s&ae...
Finansordbog
 
Aktieklasser
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktieklasser er aktiegrupper som f.eks. A-aktier og B-aktier. Aktierne i samme aktieklasse har samme rettigheder til f.eks. stemmeafgivning på generalforsamlinger. A-aktier har normalt større stemmekraft end B-aktier....
Finansordbog
 
Aktiekapital
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktiekapital er summen af den pålydende værdi af alle aktier i selskabet....
Finansordbog
 
Aktieindkomst
(Finansordbog > Finansordbog)


Den type indkomst man får ved investeringer i aktier. Det gælder både udbytte og afkast på solgte aktier....
Finansordbog
 
Aktieindeksobligation
(Finansordbog > Finansordbog)


En obligationstype, hvis afkast er knyttet til udviklingen i et bestemt aktieindeks....
Finansordbog
 
Akkumuler
(Finansordbog > Finansordbog)


Akkumuler i forhold til værdipapirer er en positiv anbefalingsgrad, om at man bør samle op i en given aktie. Mens analyshusene bruger "Køb" som et signal om, at man bør købe, så bruges "Akkumuler" som en lidt m...
Finansordbog
 
Afviklingsdage
(Finansordbog > Finansordbog)


Afviklingsdage er rn aktiehandels gennemførelsestid. Der går ofte 3 dage, fra en aktiehandel indgås, til den bliver registreret på investors konto. Selve dagen for registreringen på investors konto kaldes valørda...
Finansordbog
 
After market
(Finansordbog > Finansordbog)


After market er handel på børsen, efter at det officielle marked er lukket....
Finansordbog
 
Aftalekurs
(Finansordbog > Finansordbog)


Aftalekurs er ved handel med optioner den kurs, der kan handles på et givet tidspunkt. Kursen kaldes også Exercise Price eller Strike Price....
Finansordbog
 
Afskrivning
(Finansordbog > Finansordbog)


Når en virksomheds aktiver i form af f.eks. bygninger, inventar, maskiner, computerudstyr eller andet taber værdi over tiden, så kan virksomheden i følge regnskabsloven bogføre værditabet. Denne form for udgiftsf...

11

 
 

Finans guide guiden

Jyske Invest
Markedsføres og forvaltes af Jyske Bank ...


Søgninger lige nu: