Random artikel
 
Finanslinks
 
Kurstarget
(Finanslinks > Aktieanbefalinger)


Kursmål samlet på en portal....

 
 
Top (Rating) 141 - 150
 
Finansordbog
 
Lukkekurs
(Finansordbog > Finansordbog)


Den kurs en aktie har ved børsens lukketid ...
Finansordbog
 
Investeringsforening
(Finansordbog > Finansordbog)


En investeringsforening er en sammenslutning af investorer. Gennem foreningen sikres det, at også de mindre velhavende investorer får adgang til alverdens investeringsmarkeder. En investeringsforening er underlagt offentligt tilsyn - i Da...
Finansordbog
 
Investering
(Finansordbog > Finansordbog)


Investering er et begreb med adskillige nært beslægtede betydninger indenfor ledelse, finans og økonomi, der har en fælles relation om at spare eller udskyde et forbrug. Investering er den aktive omdirigering af ressourcer: f...
Finansordbog
 
Netbank
(Finansordbog > Finansordbog)


Netbank er betegnelsen for banktjenester som kan bruges via internet. De fleste banker i Danmark tilbyder netbank-løsninger til kunderne i dag. Rene netbanker kan tit være billigere for kunderne fordi banken ikke behøver at have d...
Finansordbog
 
Fastforrentede lån
(Finansordbog > Finansordbog)


Fastforrentede lån er lån hvor man betaler den samme ydelse i hele lånet periode. Modsat rentetilpasningslån hvor renten en gang om året tilpasses markedsrenten....
Finansordbog
 
Rentetilpasningslån
(Finansordbog > Finansordbog)


Et rentetilpasningslån er et lån, hvis pålydende rente justeres på bestemte tidspunkter i lånets løbetid, normalt ved årsskiftet,...
Finansordbog
 
Nedsparingslån
(Finansordbog > Finansordbog)


Nedsparingslån, realkredit- eller bankbaseret ordning for ejere af fast ejendom, som betyder, at man uden en traditionel omlægning af prioritetslån og uden en forhøjelse af ydelserne herpå kan få en del af boligen...
Finansordbog
 
Realkredit
(Finansordbog > Finansordbog)


Realkredit er lån mod sikkerhed i fast ejendom. I Danmark er sikkerheden stort set altid i form af et tinglyst pantebrev I Danmark ydes realkreditlån af realkreditinstitutter inden for visse lånegrænser. Da realkreditinstitu...
Finansordbog
 
Kreditforening
(Finansordbog > Finansordbog)


En kreditforening er en sammenslutning af låntagere, der ved at hæfte solidarisk og ved at give sikkerhed i form af 1.-prioritets-pant i fast ejendom har kunnet opnå fastforrentede, langfristede lån på særlig gunst...
Finansordbog
 
Kredit
(Finansordbog > Finansordbog)


Kreditkøb er en aftale om kredit ved køb af en bestemt vare. Kreditten formidles af sælgeren, og er typisk et lån i et finansieringsselskab. I daglig tale kaldes det at købe på afbetaling....

15

 
 

guiden Finans guide

A-aktier
Også kaldet stamaktie. A-aktier giver normalt en højere stemmeret end B-aktier på generalforsamlinger....


Søgninger lige nu: