Random artikel
 
Finansråd
 
Hvilken sikkerhed har du på indestående
(Finansråd > Bank)


Hvis din bank går konkurs, så kan du risikere at tabe penge hvis du har et indestående på over 750.000 kr. Staten dækker nemlig kun op til dette beløb. Det skal understreges at de 750.000 kr. kun er på konta...

 
 
Top (Rating) 181 - 190
 
Finansordbog
 
Indre værdi
(Finansordbog > Finansordbog)


Indre værdi er et tal for opgørelse af en virksomheds værdi. Det beregnes ved at trække virksomhedens gæld fra de samlede aktiver....
Finansordbog
 
Fondskode
(Finansordbog > Finansordbog)


Alle værdipapirer har en fondskode, dvs. et unikt nummer, så man altid kan finde frem til et bestemt papir, uanset hvem eller hvilken organisation man spørger....
Finansordbog
 
Fondsbørsen
(Finansordbog > Finansordbog)


Fondsbørsen i København er stedet, hvor der handles med børsnoterede værdipapirer som aktier, investeringsbeviser og obligation....
Finansordbog
 
Emission
(Finansordbog > Finansordbog)


Emission er når en virksomhed henter ny kapital ved at udstede nye aktier, som bliver sat til salg på børsen....
Finansordbog
 
Effektive rente
(Finansordbog > Finansordbog)


Den effektiv rente er et meget anvendt nøgletal for det samlede udbytte af en obligation. Den effektive rente beregnes på baggrund af den aktuelle kurs på obligationen, den direkte rente og antallet af årlige terminer (betali...
Finansordbog
 
Dow Jones-indekset
(Finansordbog > Finansordbog)


Dow Jones-indekset er det vigtigste indeks i USA. Det giver et indblik i udviklingen på de 30 førende amerikanske industriaktier, der alle er noteret på New York Stock Exchange....
Finansordbog
 
Diskonto
(Finansordbog > Finansordbog)


Diskonto er den rente, der angiver det overordnede niveau for Nationalbankens pengepolitiske renter....
Finansordbog
 
Depot
(Finansordbog > Finansordbog)


Depot er en konto i værdipapircentralen. Her opbevarer en investor sine aktier, obligationer og investeringsbeviser. De fleste mennesker har desuden et lokalt depot i deres bank, hvor de kan se deres beholdning af værdipapirer med videre....
Finansordbog
 
Bud
(Finansordbog > Finansordbog)


Bud er den pris, som en køber er villig til at betale, når der handles værdipapirer og valuta....
Finansordbog
 
Benchmark
(Finansordbog > Finansordbog)


Benchmark er kursudviklingen på et værdipapir eller en gruppe af værdipapirer, der tages som et udtryk for tendensen på markedet....

19

 
 

Finans guiden guide

Carlsberg
Carlsberg A/S er et dansk bryggeriselskab grundlagt i 1847 af J. C. Jacobsen. I dag er Carlsberg blandt de førende i verden med bryggerier i omkring 50 lande, og bryggeriets premium-mærke Carlsberg sælges på ca. 150 markeder ...


Søgninger lige nu: