Random artikel
 
Finansordbog
 
Nedsparingslån
(Finansordbog > Finansordbog)


Nedsparingslån, realkredit- eller bankbaseret ordning for ejere af fast ejendom, som betyder, at man uden en traditionel omlægning af prioritetslån og uden en forhøjelse af ydelserne herpå kan få en del af boligen...

 
 
Top (Rating) 191 - 200
 
Finansordbog
 
Statsobligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Tilgodehavender på staten. Staten finansierer underskud på budgettet ved at optage lån. Det sker ved fx at udstede og sælge statsobligationer....
Finansordbog
 
Variabelt forrentede obligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Obligationer, hvor den pålydende rente ændres efter givne regler i løbet af obligationens løbetid....
Finansordbog
 
Fastforrentede obligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Obligationer med samme pålydende rente i hele obligationens løbetid....
Finansordbog
 
Indeksobligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Obligationer hvor både hovedstol og rentebetalinger løbende opskrives med et inflationsindeks....
Finansordbog
 
Fondsbørs
(Finansordbog > Finansordbog)


Et marked for handel med værdipapirer, fx aktier og obligationer. Fondsbørsen i Danmark er Københavns Fondsbørs....
Finansordbog
 
Corporate governance
(Finansordbog > Finansordbog)


God etisk selskabsledelse....
Finansordbog
 
B-aktier
(Finansordbog > Finansordbog)


Også kaldet præferenceaktier. Begrænset stemmeret på generalforsamlinger. B-aktier har oftest færre stemmerettigheder end A-aktier. Da en stor del af A-aktierne aftest er ejet af eksempelvis en fond, er B-aktien som r...
Finansordbog
 
Aktiver
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktiver er det en virksomhed råder over, som har en værdi. Det kan for eksempel være fysiske ting, som bygninger, maskiner og biler. Eller det kan være mere "luftige" ting som den goodwill virksomheden har hos sine kunder og l...
Finansordbog
 
Aktiesplit
(Finansordbog > Finansordbog)


Et aktiesplit er en opdeling af aktierne i et firma i mindre stykker. Det kan for eksempel være, at hver aktie opdeles i 10 nye aktier, som så hver får en værdi svarende til en 1/10 af den gamle akties værdi. Virksomhede...
Finansordbog
 
Aktieindeks
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktieindeks er et gennemsnit for udviklingen i kurserne for en bestemt type aktier eller et helt marked. OMXC20, MidCap+ og SmallCap+ er eksempler på danske indeks....

20

 
 

Finans guiden guide

Hvad er et aktiespil?
Et aktiespil er et spil normalt på nettet, hvor man handler med aktier for fiktive penge. Man starter f.eks. med 500.000 kr. fiktive kroner. Den der har fået pengene til at yngle mest muligt når spillet er slut har vundet. Der er ma...


Søgninger lige nu: