Random artikel
 
Finansråd
 
Stop loss
(Finansråd > Investeringsstrategier)


Begræns tab (på engelsk: Stop loss). Med Stop Loss fastsætter man en salgskurs for dine aktier, der eksempelvis ligger 20 procent under købskursen. Hvis stiger aktien kan du justere aktiens salgskurs, så du skiller dig ...

 
 
Top (Rating) 191 - 200
 
Finansordbog
 
Statsobligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Tilgodehavender på staten. Staten finansierer underskud på budgettet ved at optage lån. Det sker ved fx at udstede og sælge statsobligationer....
Finansordbog
 
Variabelt forrentede obligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Obligationer, hvor den pålydende rente ændres efter givne regler i løbet af obligationens løbetid....
Finansordbog
 
Fastforrentede obligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Obligationer med samme pålydende rente i hele obligationens løbetid....
Finansordbog
 
Indeksobligationer
(Finansordbog > Finansordbog)


Obligationer hvor både hovedstol og rentebetalinger løbende opskrives med et inflationsindeks....
Finansordbog
 
Fondsbørs
(Finansordbog > Finansordbog)


Et marked for handel med værdipapirer, fx aktier og obligationer. Fondsbørsen i Danmark er Københavns Fondsbørs....
Finansordbog
 
Corporate governance
(Finansordbog > Finansordbog)


God etisk selskabsledelse....
Finansordbog
 
B-aktier
(Finansordbog > Finansordbog)


Også kaldet præferenceaktier. Begrænset stemmeret på generalforsamlinger. B-aktier har oftest færre stemmerettigheder end A-aktier. Da en stor del af A-aktierne aftest er ejet af eksempelvis en fond, er B-aktien som r...
Finansordbog
 
Aktiver
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktiver er det en virksomhed råder over, som har en værdi. Det kan for eksempel være fysiske ting, som bygninger, maskiner og biler. Eller det kan være mere "luftige" ting som den goodwill virksomheden har hos sine kunder og l...
Finansordbog
 
Aktiesplit
(Finansordbog > Finansordbog)


Et aktiesplit er en opdeling af aktierne i et firma i mindre stykker. Det kan for eksempel være, at hver aktie opdeles i 10 nye aktier, som så hver får en værdi svarende til en 1/10 af den gamle akties værdi. Virksomhede...
Finansordbog
 
Aktieindeks
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktieindeks er et gennemsnit for udviklingen i kurserne for en bestemt type aktier eller et helt marked. OMXC20, MidCap+ og SmallCap+ er eksempler på danske indeks....

20

 
 

guiden guide Finans

Danske Bank
Markedskommentar...


Søgninger lige nu: