Random artikel
 
Finanslinks
 
Topdanmark
(Finanslinks > Forsikring)


Landsdækkende forsikringsselskab. ...

 
 
Top (Rating) 201 - 210
 
Finansordbog
 
Aktieanbefalinger
(Finansordbog > Finansordbog)


Aktieanalytikere kommer dagligt med deres anbefalinger omkring forskellige aktier. Om du skal købe eller sælge forklarer de med nedenstående 4 udtryk: * Køb - Anbefaler, at du køber * Akkumuler - Anbefaler, at du be...
Finansordbog
 
Afregningskurs
(Finansordbog > Finansordbog)


Afregningskurs er den kurs, som man køber eller sælger værdipapirer til....
Finansordbog
 
Afkastningsgrad
(Finansordbog > Finansordbog)


Afkastningsgrad er et nøgletal for udviklingen i en virksomhed. Det viser, hvor meget virksomheden er i stand til at forrente den samlede engenkapital i firmaet....
Finansordbog
 
Afkast
(Finansordbog > Finansordbog)


Afkast er den samlede indtjening på en aktie eller en obligation. For aktier vil det sige det årlige udbytte plus kursgevinst eller minus kurstab. For obligationer er afkastet den faste pålydende rente plus en gevinst på kurse...
Finansordbog
 
Aktiespil
(Finansordbog > Finansordbog)


Et aktiespil er et spil normalt på nettet, hvor man handler med aktier for fiktive penge. Man starter f.eks. med 500.000 kr. fiktive kroner. Den der har fået pengene til at yngle mest muligt når spillet er slut har vundet. Der er ma...
Finansordbog
 
Aktie
(Finansordbog > Finansordbog)


En aktie er en andel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab. Ejer man alle aktierne, så ejer man også hele virksomheden. Ejer man 51% er dette dog også typisk nok til at have bestemmende indflydelse i virksomheden. Dog har ...
Finansordbog
 
Penge
(Finansordbog > Finansordbog)


Penge er et begreb med en betydning, som dækker både det abstrakte og det konkrete. Konkret som mønter og sedler, der repræsenterer en økonomisk værdi....
Finansordbog
 
Finans
(Finansordbog > Finansordbog)


Finans er den del af økonomien, der omhandler virksomheders, institutioners og privatpersoners anskaffelse, allokering og forvaltning af kapital. Et væsentligt element indenfor området er de risici, som handlingerne medfører...
Finansordbog
 
Børs
(Finansordbog > Finansordbog)


En børs er en organiseret markedsplads der faciliterer handel med typisk værdipapirer som aktier og obligationer til priser der fastsættes af markedet. Olie og elektricitet er også eksempler på børs-varer For v...
Finanslinks
 
if skadeforsikring
(Finanslinks > Forsikring)


Stort nordisk skadeforsikringsselskab for private og erhverv. ...

21

 
 

Finans guiden guide

Bestyrelse
En bestyrelse er den øverste del af ledelsen i en organisation. Dette kan eksempelvis være en forening eller et selskab. Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere og har til opgave at forestå den overor...


Søgninger lige nu: