Random artikel
 
Finanslinks
 
Sydbank
(Finanslinks > Obligationer)


Obligationer...

 
 
Top (Rating) 61 - 70
 
Finansråd
 
Køb og sælg
(Finansråd > Investeringsstrategier)


Køb og sælg-strategien er en meget aktiv investeringsstrategi, der går ud på at udnytte de små ændringer i aktiekurserne til at opnå en gevinst. Med Køb og sælg-strategien venter man ikke n&o...
Finansråd
 
Stop loss
(Finansråd > Investeringsstrategier)


Begræns tab (på engelsk: Stop loss). Med Stop Loss fastsætter man en salgskurs for dine aktier, der eksempelvis ligger 20 procent under købskursen. Hvis stiger aktien kan du justere aktiens salgskurs, så du skiller dig ...
Finansråd
 
Køb og hold
(Finansråd > Investeringsstrategier)


Køb og hold (på engelsk: Buy and Hold) er en langsigtet investeringsstrategi, der som målsætning investerer med henblik på at beholde aktierne i flere år. Mindre udsving i aktiekursen er således ikke af stor...
Finansordbog
 
Budget
(Finansordbog > Finansordbog)


Et budget er generelt en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger). Budgettet fremkommer i økonomistyringens planlægning - kaldet budgettering - idet forudsætninger omkring den økonomiske udvikli...
Finansordbog
 
Betalingsstandsning
(Finansordbog > Finansordbog)


Får en virksomhed problemer med likviditeten eller soliditeten og ser sig ude af stand til at betale sine kreditorer, kan den anmelde, at den har standset sine betalinger. Betalingsstandsning betyder ikke nødvendigvis konkurs, men giver ...
Finansordbog
 
Betalingsbalance
(Finansordbog > Finansordbog)


Betalingsbalance er en opgørelse over et lands økonomiske transaktioner med udlandet for en given periode....
Finansordbog
 
Bestyrelse
(Finansordbog > Finansordbog)


En bestyrelse er den øverste del af ledelsen i en organisation. Dette kan eksempelvis være en forening eller et selskab. Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer eller ejere og har til opgave at forestå den overor...
Finansordbog
 
Bear Market
(Finansordbog > Finansordbog)


Bear Market er et finansmarked med faldende aktiekurser og negative forventninger....
Finansordbog
 
Basispoint
(Finansordbog > Finansordbog)


Basispoints bruges i forbindelse med renter og svarer til en hundrededel procent....
Finansordbog
 
Balance
(Finansordbog > Finansordbog)


Et selskabs balance er et regnskab med virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt. Passiverne viser, hvordan aktiverne er finansieret. Det kan være med gæld eller med egenkapital. Summen af aktiver og passiver er derfo...

7

 
 

guiden guide Finans

Gode råd om boliglån
Her er en række gode råd om boliglån. Find relevant materiale Når du skal til møde med din bankrådgiver, så medbring alt det som er relevant, lønsedler, årsopgørelse fra skat, ...


Søgninger lige nu: