1 - 1: Nyeste Obligationsskole
 
Finansråd
 
Investeringsråd om obligationer
(Finansråd > Obligationsskole)


Obligationer er nok det mest sikre du kan investere i. Det betyder også at afkastet ikke altid er så højt. Normalt er der dog væsentlig højere end det du kan få på en indlånskonto. Her er en ræk...

Afkast
Afkast er den samlede indtjening på en aktie eller en obligation. For aktier vil det sige det årlige udbytte plus kursgevinst eller minus kurstab. For obligationer er afkastet den faste pålydende rente plus en gevinst på kurse...

Hvis du har du materiale til katagorien "Obligationsskole" så indsend det til os. Hovedkategori: Finansråd